osteopathie
osteopathie voor kinderen 
 
manuele therapie   
orthopedische revalidatie   
sportkine   
running smart= screening & training   
relaxatie / mindfulness 
pre- en postnatale kine   
respiratoire kine / autogene drainage   
bekkenbodemreëducatie   
neurologie   
pediatrie / psychomotoriek   
endermologie   
  rugtraining in groep   
  zachte gym & baby gym   
  yoga in groep
ashtanga yoga, yin yoga stretch 
 
  pilates   
  voeding   
 

 

 

het team praktijk de stolberg
     

 

                                            Relaxatie

Meer dan ooit heeft de moderne mens nood aan ‘innerlijke rust’. Stress en spanningen maken deel uit van het leven..

Welzijn en gezondheid hebben te maken met evenwicht. Evenwicht tussen spanning en ontspanning. De boog raakt gespannen tot hij breekt.  Het lichaam laat het ons weten wanneer de grens van draagkracht is overschreden. Ons lichaam spreekt op alle mogelijke manieren: lichamelijk, mentaal en emotioneel.
We werken met ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, haptonomie, mindfulness…

 

 

                                           Mindfulness

Mindfulness gaat over aandacht geven aan wat nu is in plaats van te piekeren over vroeger of angstig te zijn voor wat komt.

Het is een bijzondere manier van omgaan met wat op je afkomt. In plaats van jezelf te veroordelen, te piekeren, of voortdurend toe te leven naar doelen ver in de toekomst, leer je met milde, open aandacht aanwezig te zijn bij het nu, bij wat je ervaart.

Aandacht-stressreductie
Mindfulness helpt je om meer rust te vinden bij jezelf en leert je beter omgaan met de onvermijdelijke stress van het leven. Je oefent mindfulness totdat het je houding is…

 Veel van onze energie verliezen we in wat was en wat nog moet komen. Alleen dit moment kunnen we werkelijk leven. Dit staat al eeuwenlang in een prachtig gedicht verwoord.


Yesterday is history
Tomorrow is mystery
Today is a gift
It is called present.

 

                                            Groepslessen 8 weken training

MINDFULNESSTRAINING

Van doen naar zijn...
In je leven maak je allerlei gebeurtenissen mee, leuke en minder leuke. De manier waarop je met die gebeurtenissen omgaat, bepaalt of ze je leven zullen beheersen of dat je er luchtiger tegenover kunt staan. De automatische reactie van veel mensen is dat ze de leuke dingen willen vasthouden en de moeilijke dingen willen vermijden. Kortom: je wilt dat de werkelijkheid anders is dan dat ze is. Deze reactie zorgt voor stress, spanningen en conflicten en vaak weet je niet waardoor het komt.

In de Mindfulness training of Aandacht training leer je meer bewust te zijn van je gedachten, gevoelens en je lichaamssensaties van moment tot moment. Door deze helder te zien, kun je kiezen bij welke gedachte je actie onderneemt en welke je moet laten zijn voor wat ze is. Je leert reageren op een situatie vanuit een keuze in plaats vanuit automatismen. Dit heeft grote invloed op je gezondheid en welzijn.  

Met aandacht in het hier en nu
In de Mindfulness training leer je om met vriendelijke niet (ver)oordelende aandacht in het hier en nu aanwezig te zijn.

De vaardigheid om in aandacht te zijn, bouwen we op in acht bijeenkomsten van twee uur. Dit doen we door gebruik te maken van verschillende oefeningen zoals lichaamsscan, zitmeditatie en yoga oefeningen. Je ademhaling is daarbij een belangrijk hulpmiddel, eenvoudig omdat je ademhaling altijd aanwezig is. Het is een anker voor het NU. Je leert door zelf te ervaren en door onderlinge uitwisseling van je ervaringen met de andere deelnemers.

Daarnaast is het belangrijk dat je thuis iedere dag oefent, je krijgt hiervoor cd en huiswerkopdrachten mee.

Oorsprong vaan de training
De Mindfulness training is ontwikkeld door Jon Kabat-Zin, medisch specialist in Amerika. Als arts op een polikliniek voor pijnklachten, werkte hij met patiënten die 'uitbehandeld' waren. In de training leerden mensen hun eigen kracht in te zetten om anders met zichzelf, met stress, pijn en vermoeidheid om te gaan.

De Mindfulness training wordt al vijfentwintig jaar gegeven en de effecten zijn uitgebreid onderzocht. Voor het overgrote deel van de deelnemers is er een blijvende vermindering van zowel lichamelijke als psychische klachten.

Voor wie
De training is voor iedereen geschikt. Vooral mensen met stressklachten (o.a. piekeren), angstklachten, depressieve klachten (o.a. negatief denken), vermoeidheidsklachten en (chronische)pijnklachten hebben er veel baat bij.

 

kijk op onze nieuwsblog afspraak voor de data en verdere info

Plaats
Kinesitherapie en osteopathiepraktijk 'De Stolberg'
De Stolberglaan 1 - 3080 Tervuren

Meer info en reservatie
T 02-782 27 46

 

De therapeuten:

Ann Van Rompaey
Marlies Weynants
Eva Ceulemans


      maak hier een AFSPRAAK online

afspraak  
          een afspraak wijzigen of annuleren annuleren  

    De therapeuten ontvangen u graag in de Stolberg 1

 


Voor meer info:

www.aandacht.be